WSTĘPNE:

 • Instruktaż ogólny
 • Instruktaż stanowiskowy

OKRESOWE:

 • Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
 • Pracowników administracyjno –biurowych.
 • Pracowników kierujących pracownikami.
 • Pracodawców.

Szkolenie mają formę seminariów, kursów bądź samokształcenia kierowanego. Każde szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem zgodnego z wymogami zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Zainteresowanych szkoleniem zapraszamy do wypełnienia poniższego zgłoszenia.

Formularz zgłoszeniowy
 1. (obowiązkowe)
 2. (obowiązkowe)
 3. Dane firmy kierującej
 4. (obowiązkowe)
 5. (obowiązkowe)
 6. (obowiązkowe)
 7. (obowiązkowe)
 8. (emial obowiązkowy)
 9. Dane uczestnika
 10. (obowiązkowe)
 11. (obowiązkowe)
 

cforms contact form by delicious:days