Usługi w ramach prowadzenia spraw płacowych proponuję obsługę w następującym zakresie:

  • Zgłoszenie i wyrejestrowanie pracowników z/do ZUS a także zgłoszenie wszelkich zmian dotyczących pracowników.
  • Sporządzenie listy płac, zbiorówek list płac oraz raportów płacowych.
  • Obliczenie wynagrodzenia za czas choroby, dopracowania, nadgodziny, zasiłki, wysokość ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.
  • Wystawianie zaświadczeń o osiąganych zarobkach.
  • Sporządzanie comiesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS DRA wraz z niezbędnymi raportami, sporządzanie dla pracowników deklaracji ZUS RMUA oraz paski wypłat.
  • Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań z zakresu wynagrodzeń względem GUS