Kompleksowa usługa zabezpieczająca wszystkie wymagane składniki BHP

 • Stały nadzór nad stanem BHP w Państwa Firmie.
 • Szkolenie BHP dla wszystkich grup zawodowych ( wstępne, okresowe).
 • Udział w dochodzeniach powypadkowych oraz sporządzanie z nich kompletnej dokumentacji ( prowadzenie rejestru wypadków).
 • Kompleksowa obsługa wypadkowa: wypadki przy pracy, wypadki zrównane z wypadkiem przy pracy, wypadki w drodze do/lub z pracy, wypadki osób nie będących pracownikami (np. umowa zlecenie, pracownicy tymczasowi, właściciele firm nie zatrudniający pracowników).
 • Opracowywanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy z przedstawieniem wniosków profilaktycznych.
 • Pomoc w realizacji wystąpień i nakazów wydanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy.
 • Ocena stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe.
 • Pomoc w opracowywaniu instrukcji stanowiskowych BHP.
 • Pomoc w zakresie współpracy z : akredytowanymi laboratoriami wykonującymi pomiary środowiska pracy, z lekarzami medycyny pracy, ze specjalistami innych dziedzin.
 • Konsultacje w zakresie prawa pracy i przepisów branżowych.
 • Udział w sporządzaniu oceny ryzyka zawodowego wszystkich stanowisk pracy.
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad BHP.
 • Comiesięczne przeglądy stanowisk pracy z pisemnym protokołem informującym pracodawcę o nieprawidłowościach.
 • Prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • Dostosowanie stanowisk pracy osobą niepełnosprawnym oraz zgłoszenie do PIP, pracowników młodocianych, kobiet w ciąży.
 • Sporządzanie szczegółowych instruktaży stanowiskowych ( stosowane przy szkoleniach stanowiskowych).
 • I wiele innych spraw związanych z BHP.
 • Organizowanie szkoleń technicznych (wózki widłowe, uprawnienia energetyczne, koparko –ładowarki i inne).
 • Przeprowadzanie audytu wewnętrznego Systemu Zarządzania BHP wg normy PN 18001:2004 oraz Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001:2005. Pomoc we wdrażania w/w Systemów Zarządzania.